Szczuczyn w Unii
cała prawda o środkach europejskich
Start

Niemal wszędzie i codziennie jesteśmy zalewani informacjami o wybudowaniu nowej drogi, basenu, czy wodociągu dzięki środkom Unii Europejskiej. Czy aby na pewno tak jest? Poznaj prawdę o pieniądzach z Unii.
Środki jakie wpływają do budżetu państwa z Unii Europejskiej stanowią mniej niż 1% wszystkich wpływów! Aby przedstawić to bardziej obrazowo, wyobraź sobie, 
że w porfelu masz 100 zł. Z tego tylko 80 gr pochodzi z Unii Europejskiej. Takie są rzeczywiste proporcje.

Pieniądze jakie wpłacają do kasy państwowej gminy z tytułu różnego rodzaju podatków i opłat, w znacznym stopniu przwyższają dotacje unijne. Amatorzy gry w Lotto, wpłacają połowę tego, co daje nam Unia Europejska.


Największy udział w dochodzie ma VAT, podatek od towarów i usług. To ponad 40% dochodu. Płacimy go za każdym razem, gdy kupujemy coś w sklepie. Nawet biedak, który nie ma nic, płaci VAT, jeśli tylko kupi bułkę. Podatek ten obcią
ża każdego obywatela. Im większe robisz zakupy, im więcej wydajesz pieniędzy, tym większy VAT płacisz.

Kolejnym poważnym źródłem dochodów państwa, jest podatek akcyzowy. Wchodzi on w cenę towarów, co do których państwo rości sobie monopol na ich sprzedaż, np. paliwo, paierosy, alkohol itp.

Tylko te dwa podatki, VAT i akcyzowy stanowią ponad 60% dochodu bud
żetu państwa. Jeśli uwzględnimy wpływy ze wszystkich podatków (CIT, PIT, od gier itd), to stanowią one około 85%! dochodów. Nasze państwo utrzymuje się z podatków. Jak każde inne zresztą. Zatem każdy wydatek państwa, np. "darmowy" podręcznik, jest finansowany z podatków, czyli z pieniędzy, które wcześniej aparat państwowy odbierze obywatelom. Nie ma nic za darmo. Takie jest podstawowe, odwieczne i oczywiste prawo przyrody.

Dotacje unijne, które i tak stanowią mikroskopijną część naszego dochodu, też pochodzą z podatków. Podatków odebranych obywatelon Unii Europejskiej, ludziom mieszkającym w innych krajach. Mo
że są bogatsi od nas, może żyje im się lepiej, jednak nie zmienia to faktu, że są okradani przez własne rządy, bo płacą podatki.


 
StartArtykuły